Grannsamverkan

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten.

Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet.

Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen.

Månadsrapporter

Samverkan mot brott

Här hittar du 24 filmer om Grannsamverkan och hur du startar upp verksamheten.
Dessutom finns en rad filmer som beskriver hur du kan säkra upp ditt hem genom förebyggande åtgärder såsom mekaniska skydd och larm.


https://samverkanmotbrott.se/informationsfilmer-svenska/

Bra åtgärder för att förebygga bostadsinbrott

Försök få din bostad att se bebodd ut även när du inte är hemma!

Tex genom lampor, klockradio, be grannar se till huset om du är borta mer än ett par dagar. Elpriserna har gått upp, så en god idé är att byta till LED-lampor de som du behöver ha tänt lite extra när du inte är hemma. Skaffa gärna timer till dina lampor!

Hälsa alltid på varandra ni som bor i området, det gör att ni också reagerar och ser om det är någon ni inte känner igen som rör sig på gatan

Det skadar aldrig att vara trevlig! ”Hej, dig känner jag inte igen, söker du någon, kan jag hjälpa dig?” Är en bra fras att använda sig av om det är någon du inte känner igen.

 Fokusera på beteendet och inte utseendet!

En inbrottstjuv kan se ut hur som helst, lita på din magkänsla om någon beter sig på ett avvikande sätt i ert område. Har du fortfarande känslan av att något är fel, när du tilltalat personen, så ring polisen. (112 om det är något pågående och 114 14, om det är en känsla av att något kan hända – någon som rekar etc).

Statistik och karta över inbrotten 2022

Så hjälper du nära och kära att skydda sig mot bedrägerier.

Metoden är enkel.

Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Villaägarna i Huddinge sponsrar Grannstöd Huddinge.

Grannstöd Huddinge är en ideell förening bildad 2012 med syfte att organisera Grannstödsverksamheten i Huddinge i samråd med närpolisen och Huddinge Brottsförebyggande råd (HuBrå). Frivilliga invånare i kommunen ”patrullerar” bostadsområden under dagtid för att se i betydelsen observera och för att synas d.v.s. bli sedda för att under patrulleringen notera inbrottsförsök, skadegörelse och klotter samt rapportera till berörda parter och intressenter.

Läs mer om verksamheten på 

http://www.grannstodhuddinge.se/

Tips om hur du förebygger inbrott

Genom att följa tipsen i denna film, kan de flesta av de inbrotts som rapporteras kunnat förebyggas. Titta gärna på denna och fundera på om du kan vidta några förebyggande åtgärder just för fönsterna i din bostad?

https://www.youtube.com/watch?v=pfLO9UHyYHw

För att undvika inbrott via altandörrs nedre del så rekommenderas att man skruvar fast en plåt med envägsskruv, på insidan eller mellan dörrarna ifall det är en delbar modell.

Tips om brandsäkerhet

https://www.sbff.se/hem–fritid/brandsakerhet-i-hemmet/vanliga-brandorsaker/levande-ljus/

Information om katalysatorstölder

https://drive.google.com/file/d/1jhWLmPLJ2YeUrHy57skkOwMUilsAIyIW/view?usp=sharing