Yttranden

Översiktsplan 2050

Kvarteret Hängbjörken 1–7 och Hörningsnäs 1:1 m.fl., i kommundel Sjödalen

 

Villaägarna i Huddinge har lämnat ett remissyttrande i dessa frågor. Kontakta någon i styrelsen så kan vi skicka över dokumenten till dig

Liggande skyskrapan

Översvämning 1930