Utredningar

Översiktsplan 2050

Översiktsplanen visar hur hela Huddinge ska utvecklas för att bidra till en hållbar framtid.

Förslaget till ny översiktsplan utgör en revidering av tidigare framtagen Översiktsplan 2030 och tar sikte på år 2050.

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och beskriver hur en långsiktigt hållbar utveckling ska uppnås. I översiktsplanen visar
vi hur bebyggelse, naturområden och infrastruktur i hela Huddinge
ska utvecklas eller bevaras.