Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse 2023

Balans- o resultatrapport 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Årsmötesprotokoll 2024

Budget 2024

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll 2021

Flemingsbergs Gård

Sundby Gård

Balingsta Herrgård