Välkommen till Villaägarna i Huddinge

———————————————————————————

På gång

Villaägarna i Huddinge kallar till årsmöte torsdagen den 6 April 2023 kl 18.00

Mötet sker via Zoom.

En länk kommer att läggas upp här strax innan mötet

Vår villaförening arbetar opolitiskt för villaägare i Huddinge.

Vill du veta mer om vad som händer i ditt område,
är du välkommen som medlem i Villaägarna i Huddinge

Vi jobbar med trafiksäkerhetsfrågor, väg- och byggplanering, kulturvård, barn- och skolfrågor, snö- och sophantering, polis- och brottsförebyggande trygghetsfrågor, lås- och larmfrågor, samt grannsamverkan i olika former m.m.

Hör av dig till vår ordförande om du är intresserad av att deltaga i styrelsen.

Föreningen är sedan länge ansluten till Villaägarnas Riksförbund, och som medlem där får du tillgång till bl.a. förmåner och rådgivning.

Om du ännu inte är medlem gå in på:

https://www.villaagarna.se/bli-medlem

ange föreningskod 1104

Om du redan är medlem i Villaägarna, gå in på

https://www.villaagarna.se

logga in med ditt medlemsnummer för att ta del av
förmåner och rådgivning.

——————————————————————————

Översiktsplan 2050

Översiktsplanen visar hur hela Huddinge ska utvecklas för att bidra till en hållbar framtid.

Förslaget till ny översiktsplan utgör en revidering av tidigare framtagen Översiktsplan 2030 och tar sikte på år 2050.

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och beskriver hur en långsiktigt hållbar utveckling ska uppnås. I översiktsplanen visar vi hur bebyggelse, naturområden och infrastruktur i hela Huddinge ska utvecklas eller bevaras.

Nedan  kan du ta del av en sammanställd Pdf-version samt remissyttrande från Villaägarna i Huddinge.

——————————————————————————

———————————————————————————

——————————————————————————-

Adress till föreningen:
Villaägarna i Huddinge
c/o Henry Åberg
Gamla Stockholmsvägen 234 B
141 32 Huddinge

epost: info@villaagarnaihuddinge.se